Protein Information


Protein ID PHSG_ECOLI
Gene Names glgP glgY b3428 JW3391
Protein Accesions P0AC86 P13031 Q2M792
DescriptionGlycogen phosphorylase EC=2.4.1.1;
Organism Escherichia coli
SequenceMNAPFTYSSPTLSVEALKHSIAYKLMFTIGKDPVVANKHEWLNATLFAVRDRLVERWLRS
NRAQLSQETRQVYYLSMEFLIGRTLSNAMLSLGIYEDVQGALEAMGLNLEELIDEENDPG
LGNGGLGRLAACFLDSLATLGLPGRGYGIRYDYGMFKQNIVNGSQKESPDYWLEYGNPWE
FKRHNTRYKVRFGGRIQQEGKKTRWIETEEILGVAYDQIIPGYDTDATNTLRLWSAQASS
EINLGKFNQGDYFAAVEDKNHSENVSRVLYPDDSTYSGRELRLRQEYFLVSSTIQDILSR
HYQLHKTYDNLADKIAIHLNDTHPVLSIPEMMRLLIDEHQFSWDDAFEVCCQVFSYTNHT
LMSEALETWPVDMLGKILPRHLQIIFEINDYFLKTLQEQYPNDTDLLGRASIIDESNGRR
VRMAWLAVVVSHKVNGVSELHSNLMVQSLFADFAKIFPGRFTNVTNGVTPRRWLAVANPS
LSAVLDEHLGRNWRTDLSLLNELQQHCDFPMVNHAVHQAKLENKKRLAEYIAQQLNVVVN
PKALFDVQIKRIHEYKRQLMNVLHVITRYNRIKADPDAKWVPRVNIFGGKAASAYYMAKH
IIHLINDVAKVINNDPQIGDKLKVVFIPNYSVSLAQLIIPAADLSEQISLAGTEASGTSN
MKFALNGALTIGTLDGANVEMLDHVGADNIFIFGNTAEEVEELRRQGYKPREYYEKDEEL
HQVLTQIGSGVFSPEDPGRYRDLVDSLINFGDHYQVLADYRSYVDCQDKVDELYELQEEW
TAKAMLNIANMGYFSSDRTIKEYADHIWHIDPVRL
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail