Protein Information


Protein ID UBID_ECOLI
Gene Names ubiD yigC yigY b3843 JW3819
Protein Accesions P0AAB4 P26615 P27861 P76767 Q2M8E6 Q47265 Q47714
Description3-octaprenyl-4-hydroxybenzoate carboxy-lyase EC=4.1.1.-
Organism Escherichia coli
SequenceMDAMKYNDLRDFLTLLEQQGELKRITLPVDPHLEITEIADRTLRAGGPALLFENPKGYSM
PVLCNLFGTPKRVAMGMGQEDVSALREVGKLLAFLKEPEPPKGFRDLFDKLPQFKQVLNM
PTKRLRGAPCQQKIVSGDDVDLNRIPIMTCWPEDAAPLITWGLTVTRGPHKERQNLGIYR
QQLIGKNKLIMRWLSHRGGALDYQEWCAAHPGERFPVSVALGADPATILGAVTPVPDTLS
EYAFAGLLRGTKTEVVKCISNDLEVPASAEIVLEGYIEQGETAPEGPYGDHTGYYNEVDS
FPVFTVTHITQREDAIYHSTYTGRPPDEPAVLGVALNEVFVPILQKQFPEIVDFYLPPEG
CSYRLAVVTIKKQYAGHAKRVMMGVWSFLRQFMYTKFVIVCDDDVNARDWNDVIWAITTR
MDPARDTVLVENTPIDYLDFASPVSGLGSKMGLDATNKWPGETQREWGRPIKKDPDVVAH
IDAIWDELAIFNNGKSA
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail