Protein Information


Protein ID FLID_ECOLI
Gene Names fliD flaV flbC b1924 JW1909
Protein Accesions P24216 P94745
DescriptionFlagellar hook-associated protein 2 Short=HAP2
Organism Escherichia coli
SequenceMASISSLGVGSGLDLSSILDSLTAAQKATLTPISNQQSSFTAKLSAYGTLKSALTTFQTA
NTALSKADLFSATSTTSSTTAFSATTAGNAIAGKYTISVTHLAQAQTLTTRTTRDDTKTA
IATSDSKLTIQQGGDKDPITIDISAANSSLSGIRDAINNAKAGVSASIINVGNGEYRLSV
TSNDTGLDNAMTLSVSGDDALQSFMGYDASASSNGMEVSVAAQNAQLTVNNVAIENSSNT
ISDALENITLNLNDVTTGNQTLTITQDTSKAQTAIKDWVNAYNSLIDTFSSLTKYTAVDA
GADSQSSSNGALLGDSTLRTIQTQLKSMLSNTVSSSSYKTLAQIGITTDPSDGKLELDAD
KLTAALKKDASGVGALIVGDGKKTGITTTIGSNLTSWLSTTGIIKAATDGVSKTLNKLTK
DYNAASDRIDAQVARYKEQFTQLDVLMTSLNSTSSYLTQQFENNSNSK
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail