Protein Information


Protein ID YAET_ECOLI
Gene Names yaeT yzzN yzzY b0177 JW0172
Protein Accesions P0A940 P39170 P39181 P77465 Q548B8 Q8KR94 Q9R2E3
DescriptionOuter membrane protein assembly factor yaeT Flags: Precursor;
Organism Escherichia coli
SequenceMAMKKLLIASLLFSSATVYGAEGFVVKDIHFEGLQRVAVGAALLSMPVRTGDTVNDEDIS
NTIRALFATGNFEDVRVLRDGDTLLVQVKERPTIASITFSGNKSVKDDMLKQNLEASGVR
VGESLDRTTIADIEKGLEDFYYSVGKYSASVKAVVTPLPRNRVDLKLVFQEGVSAEIQQI
NIVGNHAFTTDELISHFQLRDEVPWWNVVGDRKYQKQKLAGDLETLRSYYLDRGYARFNI
DSTQVSLTPDKKGIYVTVNITEGDQYKLSGVEVSGNLAGHSAEIEQLTKIEPGELYNGTK
VTKMEDDIKKLLGRYGYAYPRVQSMPEINDADKTVKLRVNVDAGNRFYVRKIRFEGNDTS
KDAVLRREMRQMEGAWLGSDLVDQGKERLNRLGFFETVDTDTQRVPGSPDQVDVVYKVKE
RNTGSFNFGIGYGTESGVSFQAGVQQDNWLGTGYAVGINGTKNDYQTYAELSVTNPYFTV
DGVSLGGRLFYNDFQADDADLSDYTNKSYGTDVTLGFPINEYNSLRAGLGYVHNSLSNMQ
PQVAMWRYLYSMGEHPSTSDQDNSFKTDDFTFNYGWTYNKLDRGYFPTDGSRVNLTGKVT
IPGSDNEYYKVTLDTATYVPIDDDHKWVVLGRTRWGYGDGLGGKEMPFYENFYAGGSSTV
RGFQSNTIGPKAVYFPHQASNYDPDYDYECATQDGAKDLCKSDDAVGGNAMAVASLEFIT
PTPFISDKYANSVRTSFFWDMGTVWDTNWDSSQYSGYPDYSDPSNIRMSAGIALQWMSPL
GPLVFSYAQPFKKYDGDKAEQFQFNIGKTW
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail