Protein Information


Protein ID TDCE_ECOLI
Gene Names tdcE yhaS b3114 JW5522
Protein Accesions P42632 Q2M994 Q6BF44
DescriptionKeto-acid formate acetyltransferase EC=2.3.1.-
Organism Escherichia coli
SequenceMKVDIDTSDKLYADAWLGFKGTDWKNEINVRDFIQHNYTPYEGDESFLAEATPATTELWE
KVMEGIRIENATHAPVDFDTNIATTITAHDAGYINQPLEKIVGLQTDAPLKRALHPFGGI
NMIKSSFHAYGREMDSEFEYLFTDLRKTHNQGVFDVYSPDMLRCRKSGVLTGLPDGYGRG
RIIGDYRRVALYGISYLVRERELQFADLQSRLEKGEDLEATIRLREELAEHRHALLQIQE
MAAKYGFDISRPAQNAQEAVQWLYFAYLAAVKSQNGGAMSLGRTASFLDIYIERDFKAGV
LNEQQAQELIDHFIMKIRMVRFLRTPEFDSLFSGDPIWATEVIGGMGLDGRTLVTKNSFR
YLHTLHTMGPAPEPNLTILWSEELPIAFKKYAAQVSIVTSSLQYENDDLMRTDFNSDDYA
IACCVSPMVIGKQMQFFGARANLAKTLLYAINGGVDEKLKIQVGPKTAPLMDDVLDYDKV
MDSLDHFMDWLAVQYISALNIIHYMHDKYSYEASLMALHDRDVYRTMACGIAGLSVATDS
LSAIKYARVKPIRDENGLAVDFEIDGEYPQYGNNDERVDSIACDLVERFMKKIKALPTYR
NAVPTQSILTITSNVVYGQKTGNTPDGRRAGTPFAPGANPMHGRDRKGAVASLTSVAKLP
FTYAKDGISYTFSIVPAALGKEDPVRKTNLVGLLDGYFHHEADVEGGQHLNVNVMNREML
LDAIEHPEKYPNLTIRVSGYAVRFNALTREQQQDVISRTFTQAL
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail