Protein Information


Protein ID SYI_ECOLI
Gene Names ileS ilvS b0026 JW0024
Protein Accesions P00956 P78038 Q59429
DescriptionIsoleucyl-tRNA synthetase EC=6.1.1.5 Short=IleRS;
Organism Escherichia coli
SequenceMSDYKSTLNLPETGFPMRGDLAKREPGMLARWTDDDLYGIIRAAKKGKKTFILHDGPPYA
NGSIHIGHSVNKILKDIIVKSKGLSGYDSPYVPGWDCHGLPIELKVEQEYGKPGEKFTAA
EFRAKCREYAATQVDGQRKDFIRLGVLGDWSHPYLTMDFKTEANIIRALGKIIGNGHLHK
GAKPVHWCVDCRSALAEAEVEYYDKTSPSIDVAFQAVDQDALKAKFAVSNVNGPISLVIW
TTTPWTLPANRAISIAPDFDYALVQIDGQAVILAKDLVESVMQRIGVTDYTILGTVKGAE
LELLRFTHPFMGFDVPAILGDHVTLDAGTGAVHTAPGHGPDDYVIGQKYGLETANPVGPD
GTYLPGTYPTLDGVNVFKANDIVVALLQEKGALLHVEKMQHSYPCCWRHKTPIIFRATPQ
WFVSMDQKGLRAQSLKEIKGVQWIPDWGQARIESMVANRPDWCISRQRTWGVPMSLFVHK
DTEELHPRTLELMEEVAKRVEVDGIQAWWDLDAKEILGDEADQYVKVPDTLDVWFDSGST
HSSVVDVRPEFAGHAADMYLEGSDQHRGWFMSSLMISTAMKGKAPYRQVLTHGFTVDGQG
RKMSKSIGNTVSPQDVMNKLGADILRLWVASTDYTGEMAVSDEILKRAADSYRRIRNTAR
FLLANLNGFDPAKDMVKPEEMVVLDRWAVGCAKAAQEDILKAYEAYDFHEVVQRLMRFCS
VEMGSFYLDIIKDRQYTAKADSVARRSCQTALYHIAEALVRWMAPILSFTADEVWGYLPG
EREKYVFTGEWYEGLFGLADSEAMNDAFWDELLKVRGEVNKVIEQARADKKVGGSLEAAV
TLYAEPELSAKLTALGDELRFVLLTSGATVADYNDAPADAQQSEVLKGLKVALSKAEGEK
CPRCWHYTQDVGKVAEHAEICGRCVSNVAGDGEKRKFA
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail