Protein Information


Protein ID FHUA_ECOLI
Gene Names fhuA tonA b0150 JW0146
Protein Accesions P06971 P71280 P75665
DescriptionFerrichrome-iron receptor Flags: Precursor;
Organism Escherichia coli
SequenceMARSKTAQPKHSLRKIAVVVATAVSGMSVYAQAAVEPKEDTITVTAAPAPQESAWGPAAT
IAARQSATGTKTDTPIQKVPQSISVVTAEEMALHQPKSVKEALSYTPGVSVGTRGASNTY
DHLIIRGFAAEGQSQNNYLNGLKLQGNFYNDAVIDPYMLERAEIMRGPVSVLYGKSSPGG
LLNMVSKRPTTEPLKEVQFKAGTDSLFQTGFDFSDSLDDDGVYSYRLTGLARSANAQQKG
SEEQRYAIAPAFTWRPDDKTNFTFLSYFQNEPETGYYGWLPKEGTVEPLPNGKRLPTDFN
EGAKNNTYSRNEKMVGYSFDHEFNDTFTVRQNLRFAENKTSQNSVYGYGVCSDPANAYSK
QCAALAPADKGHYLARKYVVDDEKLQNFSVDTQLQSKFATGDIDHTLLTGVDFMRMRNDI
NAWFGYDDSVPLLNLYNPVNTDFDFNAKDPANSGPYRILNKQKQTGVYVQDQAQWDKVLV
TLGGRYDWADQESLNRVAGTTDKRDDKQFTWRGGVNYLFDNGVTPYFSYSESFEPSSQVG
KDGNIFAPSKGKQYEVGVKYVPEDRPIVVTGAVYNLTKTNNLMADPEGSFFSVEGGEIRA
RGVEIEAKAALSASVNVVGSYTYTDAEYTTDTTYKGNTPAQVPKHMASLWADYTFFDGPL
SGLTLGTGGRYTGSSYGDPANSFKVGSYTVVDALVRYDLARVGMAGSNVALHVNNLFDRE
YVASCFNTYGCFWGAERQVVATATFRF
Created :27-Jul-2007  &  Last modified Sunday, 15-March-2010 23:44:21 GMT Recommended : Resolution 1280x1024. Browser : Firefox 3.x     mail